BORANG PENERIMAAN DAN PEMBERI HADIAH

PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN PENERIMAAN HADIAH
(RUJUKAN: PANS 6, BAHAGIAN D 1982 DAN PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BILANGAN 3 TAHUN 2003)

Step 1 of 7

LAMPIRAN A

BAHAGIAN A

BUTIR-BUTIR HADIAH
PERHATIAN

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dalam 2 salinan
2. Borang ini hendaklah diisi dengan ditaip atau ditulis dengan huruf cetak.

1.Nama Staf / Pegawai:(Required)
(Catitan: Lampirkan senarai tugas pegawai).

SABAH URBAN DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD

(Company No. 0117700-T) 9th Floor, Menara MAA, 6, Lorong Api-Api 1, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

P.O Box 11911, 88821 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.